People

 1. Hughen
 2. Colman
 3. Ewing
 4. Neill
 5. Joyce
 6. Deegan
 7. Bowin
 8. Pickart
 9. Bryan
 10. Curry
 11. Inoue
 12. Druffel
 13. Huang