People

 1. Anderson
 2. Stanton
 3. Link
 4. Wirsen
 5. Reddy
 6. Peterson
 7. Uchupi
 8. Pedlosky
 9. Giblin
 10. Pratt
 11. Pickart
 12. Melillo
 13. Whelan
 14. Valiela