People

 1. Hughen
 2. Humes
 3. Bowin
 4. Wirsen
 5. Huang
 6. Smith
 7. Chen
 8. Dick
 9. Lin
  Lin
 10. Kelemen
 11. Detrick
 12. Wiebe
 13. Eglinton
 14. Tyack